Hoe bouw ik voor mijn organisatie een digitaal platform?

Wie een app of softwareplatform wil bouwen, moet goed voorbereid zijn. Er zijn een aantal stappen die essentieel zijn om te zorgen dat projecten succesvol slagen. We schetsen eerst een algemeen stappenplan en lichten vervolgens toe hoe Milvum deze stappen structureel oppakt binnen onze eigen jumpstart.

platform bouwen

De algemene stappen naar succes

De ontwikkeling van een platform of app bestaat in zijn algemeenheid uit vijf stappen.

1. Het doel bepalen
Bepaal allereerst wat je met de app of het platform wilt bereiken. Wat zijn de noodzakelijke
functies? Door duidelijk te hebben waarom je het bouwt, werk je doelgericht en begrijp je beter wat je nodig hebt om de oplossing succesvol te maken.

2. Marktonderzoek doen
Kijk wat er al op de markt is en hoe jouw applicatie zich onderscheidt van het huidige aanbod. Dit
helpt om te begrijpen wat er nodig is om te slagen op de markt.

3. Een plan maken
Bedenk wat nodig is om te bouwen. Hoeveel tijd en middelen zijn beschikbaar? Dit helpt om te
bepalen wat haalbaar is en hoe je het beste kunt werken.

4. De app ontwikkelen
Als je niet zelf over de vaardigheden beschikt om een app of platform te bouwen, is het belangrijk
om een partij te vinden die dit wel kan. Zoek naar ontwikkelaars die ervaring hebben met het
bouwen van apps of platformen en bespreek met hen wat je nodig hebt.

5. Bouwen, testen en verbeteren
Tijdens het ontwikkelen van je app of platform, is het belangrijk om continu te testen of de
oplossing doet wat het moet doen. Bepaal wat het minimale is voor livegang en zorg dat je
oplossing datgene perfect kan. Vanuit die minimale basis, bouw je je app stapsgewijs verder uit.

Meer weten over dit onderwerp?

Laat je telefoonnummer achter en we bellen
je zo snel mogelijk terug. Je kunt ook een
berichtje sturen naar contact@milvum.com

Binnen zes weken van start, met de jumpstart van Milvum

Milvum bouwt niet alleen apps en platforms, we helpen ondernemers en organisaties ook om de
basis van de oplossing uit te denken en vorm te geven. Daarbij focussen we ons met name op de
gebruikers. Immers, wanneer de oplossing voor hen een succes is, zal het gehele product volop
gebruikt worden en automatisch een succes worden.

Tijdens onze jumpstart begeleiden we je in zes weken door de eerste drie stappen die we
hierboven omschreven. Dat doen we als volgt:

1. Bepalen van de strategie
In één of meerdere strategiesessies, willen we eerst je probleem begrijpen. Waarom wil je de app
of het platform bouwen? Ook kijken we gedetailleerd naar de toekomstige gebruikers. Wie zijn dit,
hoe handelt deze groep en wat zijn hun voorkeuren? Op basis van deze sessies creëren we een
persona, een ‘ijkpersoon’, die we de rest van het traject gebruiken om onze ideeën te toetsen.

2. Validatie van de ideeën
Wij kunnen wel iets vinden, maar klopt dit ook met de werkelijkheid? We valideren onze aannames uit de strategiesessies, door met de potentiële doelgroep te praten. Dat doen we één op één met kwalitatieve interviews, in bulk met kwantitatieve enquêtes, of in een combinatie van beide. Aan het einde van deze fase willen we zeker weten dat de gekozen strategie op de juiste aannames berust.

3. Concept ontwikkelen
Nu we weten wat de gebruiker wil, kunnen we een gericht ontwerp maken van de gewenste
oplossing. We bedenken enkele richtingen, waarvan we gezamenlijk de beste kiezen.

4. Scope bepalen
Voor we starten met de daadwerkelijke bouw, bepalen we eerst de scope van de oplossing. Wat is
er minimaal nodig om het kernprobleem op te lossen? Oftewel: wat is het minimale waarmee je
jouw gebruiker een fijne en effectieve oplossing kan bieden? Dit noemen we een MVP, wat staat
voor Minimum Viable Product. Dit basisproduct gaat straks als eerste live en is de start van jouw
oplossing. Vanuit daar bouwen we stap voor stap verder om de oplossing continu uit te breiden en
te verbeteren.

5. De oplossing ontwerpen
Met duidelijke persona’s, een duidelijk doel en een heldere scope, starten we met het
daadwerkelijk ontwerpen van de oplossing. Nadrukkelijk zeggen we hier ontwerpen, want nog
steeds is er geen regel code geschreven. Tijdens deze laatste fase van de jumpstart creëren we
klikbare demo’s, die we nogmaals valideren bij de doelgroep. Door steeds te blijven valideren,
bouwen we oplossingen die écht inspelen op de wensen van de doelgroep.

In zes weken een duidelijk plan

Bovenstaande stappen realiseren we in zes weken tijd. Het legt een solide basis onder de
uiteindelijke ontwikkeling van de gewenste applicatie. Door de jumpstart grondig te doorlopen,
voorkomen we dat je geld investeert in apps of platforms die niet gebruikt worden. Wanneer je
precies weet wat je wil bereiken, wat gebruikers wensen en wat hiervoor nodig is om het te
bereiken, bouw je gericht, efficiënt én effectief aan apps die écht werken.

Heb je ook een vraagstuk dat je met
een app of platform wilt oplossen?

Neem dan contact op
Arvind